Tosun Tarım Makinaları İzmir

Accuracy Otomatik Yem Hazırlama Sistemleri

Accuracy Otomatik Yem Hazırlama Sistemleri

Hayvancılık işletmelerinin en önemli konularından biri yemlemedir.. Tosun Accuracy ile yemleme verimliliğini arttırın.

Çiftliğin karlılığını yükseltmek için odaklanılacak en önemli nokta yemleme yönetiminin gözden geçirilmesi olacaktır. Yem maliyetleri çiftliğin süt üretiminden gelen girdinin %50’sine varan gider payını oluşturabilmektedir. Optimum kesinlikte yemleme mantığı geliştirildiğinde, inekler daha fazla ve daha kaliteli süt üretmektedirler.Genel olarak sağlık (veteriner masrafları, ilaç-tedavi maliyetleri, üreme) ve yem başlıkları altındaki iyileştirmeler, gider kalemlerinin azaltılmasındaki en önemli başlıklardır. İyi yönetilen bir damızlık çiftliğinde, yem yönetiminin çok önemli ve hassas bir bölüm oluşturduğu gözlemlenmektedir. Doğru yemlemenin yapılabilmesi karmaşık ve bilimsel bir altyapı gerektirmektedir. Bunun yanında mevcut bilgilerin, sürü yönetimi, rumen mikroorganizma bilgisi ve hayvan gereksinimleri ile birleştirilmesi gerekmektedir.Daha sık yemleme imkânı veren, otomasyonlu yemleme sistemlerinin, süt ve et verimine ek faydalar sağladığı gözlemlenmiştir.Tosun Accuracy ile dozajlama bunkerlerinin altında bulunan tartım elemanları sayesinde karışıma her türlü hammaddeyi istediğiniz kilogramda ilave edebilirsiniz. Bu sayede yem israfının düşürülmesi, maliyetlerin azaltılması, beslenmenin etkin hale gelmesi ve geri dönüşün hızlandırılması sağlanmış olur.Accuracy sistemi, eşsiz ve doğru teknoloji kullanımı ile yem uzmanları ve çiftçilere rasyon hazırlanmasında çok ciddi kolaylıklar sağlamaktadır: Yenilikçi teknolojilerin hayata geçirilmesi ile damızlık inek çiftliklerinin ve besi çiftliklerinin daha karlı hale getirilmesi ve gider kalemlerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Tosun Accuracy yemleme fikrinin ana sebepleri

Yem maliyetleri tek başına ciddi bir gider şeklinde her geçen gün yükselerek karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sağımdan sonra en fazla zaman harcanan iş yüküdür. Yem maliyetleri çiftliğin değişken giderlerinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturmaktadır.

Damızlık çiftliğinin başarıya ulaşmasında, spesifik yem rasyonunun düzenli ve sık şekilde verilmesinin büyük önemi bulunmaktadır. Otomatik yemleme sistemleri, sürü sağlığı, üreme ve üretkenliğin arttırılması açısından yemleme yönetimini en uygun hale getirmektedir.

Kolaylıkla rasyon değişikliklerinizi uygulayın.

Tosun Accuracy Yönetim Programıyla rasyonlarınızı dilediğiniz hazırlayabilir ve kolaylıkla değişiklikler yapabilirsiniz.Bu sayede değişim esnasında yaşanan uygulama hataları minimize olur.

Daha hassas yemleme.

Yem tablasına her gün standart oranlarla hazırlanmış yemi koymanızı sağlar.

%98 homojenlikte karışmış yem ve uygun boyutta kesilmiş yem.

Yem tablasına konan yemin partikül boyunun 5cm’i geçmemesi gerekmektedir.Yeminde homojen karışmasıyla birlikte yem seçimi yem tablalarında minimuma düşer.Bu da verimi arttırır,işkembe sorunlarını ve veterinerlik harcamalarını düşürür.

Düzensiz yemlemenin oluşturduğu olumsuzluklar.

• Kızgınlık düzensizliği – gebe kalma başarısında düşüklük,embriyo geri emilimi – düşük yapma,düşük enerji seviyeleri & verimsiz metabolizma – zayıf enerji emilim sonucunda süt veriminde düşme görülmektedir.

Çiftçiler için maksimum fayda.

• Zamandan tasarruf,yem israfında azalma – yem maliyetlerinden tasarruf, enerjiden tasarruf,veterinerlik masraflarında azalma.

Besleme ve stok takibi imkanı.

Accuracy’nin yazılımı sayesinde her gruba verdiğiniz yemin takibini yapabilir çiftliğinizin toplam olarak yem tüketiminizi takip edebilir ve stoklarınızı kontrol edebilirsiniz.

Grup yemlerini hatasız uygulama.

Geleneksel yöntemlerle yapılan yemlemede meydana gelme ihtimali olan operatöre bağlı hata riskini ortadan kaldırmanızı sağlar.

Dozajlama bunkerleri.

Dozajlama bunkerleri, yemlerin geçici olarak stoklandığı yerdir. Buradaki en avantajlı durum, (planlamaya bağlı olarak) günde veya iki günde sadece bir kez yükleme yapma imkanı sağlamaktır. Dozajlama bunkerlerine yüklenen yem, sistem tarafından otomatik olarak porsiyonlanmakta ve dağıtılmaktadır.

Bu Gönderiyi Paylaş :